Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Ajuts, Beques i Borsa de treball / Beques MESIO UPC-UB / Bases Beques Accenture

Bases Beques Accenture

La sol∙licitud de la beca ACCENTURE es pot presentar durant el termini de preinscripció del MESIO UPC-UB.

La resolució de les beques serà a finals de juliol i es publicarà al web del MESIO UPC-UB.

Característiques

ACCENTURE, en coordinació amb el Màster interuniversitari d’Estadística i Investigació Operativa UPC‐UB (MESIO UPC‐UB), convoca:

Beca Accenture Analytics Career Path

Per a estudiants de nou ingrés entre els admesos al MESIO UPC‐UB.

Aquesta beca cobrirà el cost de la matrícula dels crèdits de la titulació i les taxes administratives. L’estudiant receptor  de la beca s’incorporarà  a Accenture Analytics per a realitzar pràctiques remunerades, mitjançant un conveni  de  cooperació educativa.

Criteris

Per a l’assignació de les beques, es tindrà en compte:

  • La valoració de l’expedient acadèmic i currículum vitae (fins a un 50%).

  • La valoració d’una memòria justificativa de l’elecció dels estudis i del seu interès per l’àrea d’Analytics (fins a un 30%).

  • El coneixement d’idiomes (fins a un 15%).

  • Altres aspectes que el tribunal pugui considerar (fins a un 5%).

El procés de selecció inclou una entrevista a ACCENTURE als candidats preseleccionats.

Sol∙licituds

Per  formalitzar  la  sol·licitud,  els  estudiants  interessats  han  d’enviar  un  correu  electrònic  a l’adreça . A l’assumpte han de posar “Beca ACCENTURE”.

Atenció: Cal realitzar la sol·licitud de beca ACCENTURE en paral·lel a sol·licitud d''admissió.al Màster MESIO UPC-UB.

La documentació que s’ha d’adjuntar és la següent:

  • Currículum vitae.

  • Expedient acadèmic.

  • Escrit motivat per la presentació a la beca/memòria justificativa elecció estudis.

  • Certificació coneixements d’anglès i/o d’altres llengües.

  • Altra documentació que l’estudiant cregui d’interès per al tribunal.

  • Formulari de protecció de dades personals, emplenat i signat

Comissió

La  comissió  que  selecciona  els  estudiants  becats  està  formada  per  personal  d’ACCENTURE  i professors del MESIO UPC­‐UB que formin part de l’ORGMEIO (Òrgan Responsable del Màster).

La comissió podrà declarar deserta la convocatòria si cap dels sol·licitants reuneix els requisits exigits.

Reclamacions

Contra la resolució de concessió o denegació, els interessats podran interposar reclamació en un termini de quinze dies hàbils a partir de l'endemà de la publicació de la resolució a la pàgina web del MESIO UPC-UB.

La presentació a la convocatòria suposa l'acceptació d'aquestes bases. Qualsevol aspecte que no hi sigui previst serà resolt per la comissió avaluadora.