Vés al contingut (premeu Retorn)

Tribunals

Normativa de composició dels tribunals

COMPOSICIÓ DELS TRIBUNALS pels TREBALLS FI DE MÀSTER al MÀSTER INTERUNIVERSITARI D'ESTADÍSTICA I  INVESTIGACIÓ OPERATIVA UPC-UB
(Aprovada per l'ORGMEIO UPC-UB, el 15-12-2017)

Cada curs acadèmic s'anomenaran quatre tribunals ÚNICS, un per cada especialitat, que avaluaran les tres convocatòries de l'any.

 1. Estadística empresarial i social (EMP).

 2. Bioestadística i bioinformàtica (BIO).

 3. Investigació Operativa (IO).

 4. Data Science (DS).

Cada tribunal estarà composat per 3 membres i dos suplents.

 1. Un professor amb reconeguda experiència docent i investigadora nomenat per l'ORGMEIO que serà el president.

 2. Un professor (preferentemen d'una universitat diferent a la del president) nomenat pels grups de recerca de cada especialitat:

  • Grups de recerca MPI i ADBD de la UPC i Grups de recerca AQR i Riskcenter de la UB per EMP.

  • Grups de recerca GRBIO de la UPC  i la UB, i Grup de Bioestadística del Departament de Fonaments Clínics de la UB per BIO.

  • Grups de recerca  GNOM i MPI de la UPC per IO.

  • Grups de recerca MPI  i ADBD de la UPC, GRBIO de la UPC i UB, i Grup de Bioestadística del Departament de Fonaments Clínics de la UB per DS.

 3. Una persona externa al MESIO UPC-UB nomenada per l'ORGMEIO.

 4. Dos suplents, un extern al MESIO UPC-UB, l'altre nomenat pels grups de recerca anteriors vinculats a cada especialitat.

 

Top

Composició Tribunals Treball Fi de Màster: gener 2020 a desembre 2020

 

Tribunal EMP
President: Ernest Pons Fanals (UB)
Secretària: Ana María Pérez-Marín (UB)
Vocal extern:: Lluís Marco Almagro (UPC)
Suplent UPC-UB: Lourdes Rodero de Lamo (UPC)
Suplent extern: Jorge Mario Uribe (UOC)

 

Tribunal BIO
President: José Luís Carrasco Jordan (UB)
Secretari: Jose Antonio González Alastrue (UPC)
Vocal extern: Isaac Subirana Cachinero (UB)
Suplent UPC-UB: Sergi Civit Vives (UB)
Suplent extern: Anna M. Esteve Gómez (Institut Català Oncologia)

 

Tribunal IO
President: Javier Heredia Cervera (UPC)
Secretari: Esteve Codina Sancho (UPC)
Vocal extern: Maria Albareda Sambola (UPC)
Suplent UPC-UB: Josep Casanovas Garcia (UPC)
Suplent extern: Lídia Montero Mercadé (UPC)

 

Tribunal DS
President: Esteban Vegas Lozano (UB)
Secretari: Josep Anton Sánchez Espigales (UPC)
Vocal extern: Marta Arias Vicente (UPC)
Suplent UPC-UB: Ferran Reverter Comas (UB)
Suplent extern: José L. Belanche-Muñoz (UPC)

 

Tribunal Únic Matrícules d'Honor
President: Marta Pérez (UPC)
Secretari: Helena Chulià (UB)
Vocals:

Catalina Bolancé (UB)

Klaus Langohr (UPC)

Javier Heredia (UPC)

Pedro Delicado (UPC)

Top

Tribunals anys anteriors

Any 2018 (tots) pdf
Any 2017 (tots) pdf
Any 2016 (tots) pdf
Any 2015 pdf
Any 2014 pdf
Any 2013 pdf
Any 2012 pdf
Any 2011 pdf
Any 2010 pdf
Any 2009 pdf

Top

Tribunal Únic Matrícules d'Honor anys anteriors

Any 2015 pdf
Any 2014 pdf
Any 2013 pdf
Any 2012 pdf
Any 2011 pdf

Top