Vés al contingut (premeu Retorn)

Tribunals

Normativa de composició dels tribunals

COMPOSICIÓ DELS TRIBUNALS pels TREBALLS FI DE MÀSTER al MÀSTER INTERUNIVERSITARI D'ESTADÍSTICA I  INVESTIGACIÓ OPERATIVA UPC-UB
(Aprovada per l'ORGMEIO UPC-UB, el 15-12-2017)

Cada curs acadèmic s'anomenaran quatre tribunals ÚNICS, un per cada especialitat, que avaluaran les tres convocatòries de l'any.

 1. Estadística empresarial i social (EMP).

 2. Bioestadística i bioinformàtica (BIO).

 3. Investigació Operativa (IO).

 4. Data Science (DS).

Cada tribunal estarà composat per 3 membres i dos suplents.

 1. Un professor amb reconeguda experiència docent i investigadora nomenat per l'ORGMEIO que serà el president.

 2. Un professor (preferentemen d'una universitat diferent a la del president) nomenat pels grups de recerca de cada especialitat:

  • Grups de recerca MPI i ADBD de la UPC i Grups de recerca AQR i Riskcenter de la UB per EMP.

  • Grups de recerca GRBIO de la UPC  i la UB, i Grup de Bioestadística del Departament de Fonaments Clínics de la UB per BIO.

  • Grups de recerca  GNOM i MPI de la UPC per IO.

  • Grups de recerca MPI  i ADBD de la UPC, GRBIO de la UPC i UB, i Grup de Bioestadística del Departament de Fonaments Clínics de la UB per DS.

 3. Una persona externa al MESIO UPC-UB nomenada per l'ORGMEIO.

 4. Dos suplents, un extern al MESIO UPC-UB, l'altre nomenat pels grups de recerca anteriors vinculats a cada especialitat.

 

Top

Composició Tribunals Treball Fi de Màster: gener 2019 a desembre 2019

 

Tribunal EMP
President: Catalina Bolancé (UB)
Vocal extern: Antoni Meseguer (UOC)
Secretari: Pere Grima (UPC)
Membre MESIO UPC-UB suplent: Ana María Pérez (UB)
Membre extern suplent: Oscar Claveria (UB)

 

Tribunal BIO
President: Klaus Langohr (UPC)
Vocal extern: Xavier Basagaña Flores (ISGLOBAL)
Secretari: Francesc Carmona Pontaque (UB)
Membre MESIO UPC-UB suplent: Toni Monleón Getino (UB)
Membre extern suplent: Anna Esteve Gómez (Institut Català Oncologia)

 

Tribunal IO
President: Javier Heredia  (UPC)
Vocal extern: Alberto Santini (UPF)
Secretari: Esteve Codina Sancho (UPC)
Membre MESIO UPC-UB suplent: Jordi Castro (UPC)
Membre extern suplent: Helena Ramalhinho (UPF)

 

Tribunal DS
President: Pedro Delicado Useros (UPC)
Vocal extern: Lluis Belanche Muñoz (UPC)
Secretari: Ferran Reverter Comas (UB)
Membre MESIO UPC-UB suplent: Esteban Vegas Lozano (UB)
Membre extern suplent: David Rossell (UPF)

 

Tribunal Únic Matrícules d'Honor
President: Marta Pérez (UPC)
Secretari: Helena Chulià (UB)
Vocals:

Catalina Bolancé (UB)

Klaus Langohr (UPC)

Javier Heredia (UPC)

Pedro Delicado (UPC)

Top

Tribunals anys anteriors

Any 2018 (tots) pdf
Any 2017 (tots) pdf
Any 2016 (tots) pdf
Any 2015 pdf
Any 2014 pdf
Any 2013 pdf
Any 2012 pdf
Any 2011 pdf
Any 2010 pdf
Any 2009 pdf

Top

Tribunal Únic Matrícules d'Honor anys anteriors

Any 2015 pdf
Any 2014 pdf
Any 2013 pdf
Any 2012 pdf
Any 2011 pdf

Top