Vés al contingut (premeu Retorn)

Sou a: Inici / Treball fi de màster (TFM) / Tribunals

Tribunals

Normativa de composició dels tribunals

COMPOSICIÓ DELS TRIBUNALS pels TREBALLS FI DE MÀSTER al MÀSTER INTERUNIVERSITARI D'ESTADÍSTICA I  INVESTIGACIÓ OPERATIVA UPC-UB
(Aprovada per l'ORGMEIO UPC-UB, el 15-3-2022)

Cada curs acadèmic s'anomenaran quatre tribunals ÚNICS, un per cada intensificació, que avaluaran les tres convocatòries de l'any.

 1. Estadística empresarial i social (EMP).

 2. Bioestadística i bioinformàtica (BIO).

 3. Investigació Operativa (IO).

 4. Data Science (DS).

Cada tribunal estarà composat per 3 membres titulars i un suplent.

 1. Un professor amb reconeguda experiència docent i investigadora nomenat per l'ORGMEIO que serà el president.

 2. Un professor (preferentemen d'una universitat diferent a la del president) nomenat pels grups de recerca de cada especialitat:

  • Grups de recerca MPI i ADBD de la UPC i Grups de recerca AQR i Riskcenter de la UB per EMP.

  • Grups de recerca GRBIO de la UPC  i la UB, i Grup de Bioestadística del Departament de Fonaments Clínics de la UB per BIO.

  • Grups de recerca  GNOM i MPI de la UPC per IO.

  • Grups de recerca MPI  i ADBD de la UPC, GRBIO de la UPC i UB, i Grup de Bioestadística del Departament de Fonaments Clínics de la UB per DS.

 3. Una persona que actuarà de vocal i que  pot ser externa  al MESIO UPC-UB. En aquest darrer cas,  la persona  haurà de ser de la UPC.

 4. Una persona que actuarà de suplent.

 

Top

Composició Tribunals Treball Fi de Màster: gener 2022 a desembre 2022

 

Tribunal EMP
President: Luís Ortiz Gracia (UB)
Secretària: Lourdes Rodero de Lamo (UPC
Vocal: Pere Grima Cintas (UPC)
Suplent: Catalina Bolancé Losilla (UB)

 

Tribunal BIO
President: Miquel Salicru Pagés (UB)
Secretari: Klaus Langohr (UPC)
Vocal: Erik Cobo Valeri (UPC)
Suplent: Carles Serrat Pie (UPC)

 

Tribunal IO
President: Javier Heredia Cervera (UPC)
Secretari: Cristina Corchero Garcia (UPC)
Vocal: Maria Albareda Sambola (UPC)
Suplent: Jordi Castro Pérez (UPC)

 

Tribunal DS
President: Ferran Reverter Comas (UB)
Secretari: Pedro Delicado Useros (UPC)
Vocal: Pere Pau Vázquez Alcocer (UPC)
Suplent:
Esteban Vegas Lozano (UB)

 

Tribunal Únic Matrícules d'Honor
President: Marta Pérez (UPC)
Secretari: Helena Chulià (UB)
Vocals:

Luís Ortiz Gracia (UB)

Miquel Salicru Pagés (UB)

Javier Heredia Cervera (UPC)

Ferran Reverter Comas (UB)

Top

Tribunals anys anteriors

Any 2020 pdf
Any 2018 (tots) pdf
Any 2017 (tots) pdf
Any 2016 (tots) pdf
Any 2015 pdf
Any 2014 pdf
Any 2013 pdf
Any 2012 pdf
Any 2011 pdf
Any 2010 pdf
Any 2009 pdf

Top

Tribunal Únic Matrícules d'Honor anys anteriors

Any 2015 pdf
Any 2014 pdf
Any 2013 pdf
Any 2012 pdf
Any 2011 pdf

Top