Informació general del màster

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech

Màster universitari en Estadística i Investigació Operativa

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

L'objectiu del màster interuniversitari UPC-UB en Estadística i Investigació Operativa (web del màster) és proporcionar coneixements avançats sobre la teoria i els mètodes de l'estadística i la investigació operativa més actuals. Forma professionals experts que, integrats en equips de treball interdisciplinaris, podran aplicar els coneixements adquirits en àmbits com la salut, els serveis, la indústria, les empreses, les ciències i l'Administració. La formació orientada a la recerca permet accedir al programa de doctorat.

Durada i inici
Un curs i mig, 90 crèdits ECTS. Inici: setembre
Horaris i modalitat
Tarda. Presencial
Preus i beques
Preu aproximat del màster sense altres despeses addicionals (no inclou taxes acadèmiques de caràcter no docent ni expedició del títol):
2.490 € (9.496 € per a no residents a la UE).
Més informació sobre preus i pagament de la matrícula
Més informació de beques i ajuts
Idiomes

Consulta l'idioma d'impartició de cada assignatura a la guia docent dintre del pla d'estudis.

Informació sobre l'ús de llengües a l'aula i els drets lingüístics de l'estudiantat.

Lloc d'impartició

Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME)

Facultat d'Economia i Empresa  (UB). Av. Diagonal, 690-696. 08028 Barcelona

Títol oficial
Inscrit en el registre del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport
Requisits generals
Requisits acadèmics d’accés a un màster
Requisits específics

Els continguts formatius són apropiats per a l'estudiantat provinent d'estudis de grau que incloguin en el seu pla d'estudis assignatures d'estadística i/o investigació operativa. El perfil idoni d'ingrés és el  d'una persona que, havent cursat un estudi de grau, estigui motivada per resoldre problemes, tingui aptituds matemàtiques i sigui bona  comunicadora. L'estructura acadèmica del màster, amb unes assignatures d'homogeneïtzació en el primer semestre i la possibilitat de dissenyar  itineraris específics en funció de l'àmbit de procedència, aspira a  potenciar l'entrada d'estudiantat de diversa formació. Hi poden accedir:

 • Grau en Estadística,
 • Grau en Matemàtiques
 • Grau en Biologia, Física, Biotecnologia,
 • Grau en Economia, Ciències Actuarials
 • Grau/Enginyeria Industrial i altres enginyeries,
 • Grau/ Enginyeria Informàtica,
 • Grau en Psicologia, Sociologia  i
 • Diplomats en Estadística, cursant un mínim de 30 crèdits de complements formatius.
Criteris d'admissió

Per fer la valoració es tenen en compte els criteris següents: 

 • Ponderació de l'expedient acadèmic
  • Cal afegir al currículum, escanejat, un certificat acadèmic oficial expedit pel centre d’origen, en què figuri la nota ponderada de l’expedient (NPE) amb escala de l’1 al 10.
  • Si en fer la preinscripció encara no s'han finalitzat els estudis, el certificat ha de fer referència a les assignatures cursades i aprovades fins al moment.
  • Si no s’adjunta la documentació justificativa, es considera que l'NPE és 5.  
 • Formació acreditada
  • Cal especificar quin és el títol acadèmic que es té o es preveu tenir en el moment de matricular-se.
  • Si ja s’ha obtingut, cal adjuntar al currículum, escanejat, el títol o bé el resguard de pagament de les taxes d’expedició.
  • L’original del títol o del resguard s’ha de presentar en el moment de formalitzar la matrícula.  
 • Aspectes del currículum relacionats amb l’estadística i la investigació operativa en els àmbits professional, docent i científic.
 • En particular, es té en compte la formació prèvia, la titulació d'entrada i l'experiència professional.  
 • Coneixements d’anglès, acreditats adjuntant al currículum, escanejat, el títol o certificat de més nivell que es posseeixi. Sense aquesta acreditació, no es té en compte aquest ítem a l’hora de fer la valoració.  
 • La dedicació als estudis i el fet que es compatibilitzin o no amb una feina.
Places
44
Preinscripció
Període de preinscripció obert.
Termini previst: fins al 04/06/2024.Com es formalitza la preinscripció?
Admissió i matrícula
Com es formalitza la matrícula?
Legalització de documents
Els documents expedits per estats no membres de la Unió Europea ni signataris de l’Acord sobre l’espai econòmic europeu han d'estar legalitzats per via diplomàtica o amb la postil·la corresponent.
Consulta els indicadors de qualitat de la titulació al portal d'Estudis Universitaris de Catalunya de l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya. Podràs conèixer, entre d’altres, els resultats de l’avaluació dels estudis, el grau de satisfacció de l'estudiantat, o les dades d’inserció laboral dels titulats i titulades
Més informació

Versió per imprimir

Inicia la preinscripció

Sol·licita informació

Type

Descarrega la publicació

diptic